Antikoncepce ohrožuje skrytou genetickou mutací

Ve čtvrtek 26. září se konal Světový den antikoncepce. Kdy jindy si proto kromě možností ochrany před početím připomenout, že užívání některých druhů antikoncepce s sebou nese i možná rizika, na která je třeba myslet nejlépe už před jejich nasazením. Jedním z těch opravdu nebezpečných je zvýšený sklon ke srážení krve. V případě, že je žena nositelkou dědičné trombofilní mutace a neví o tom, riskuje užíváním hormonální antikoncepce vznik krevní sraženiny v cévách a tím i plicní embolii, srdeční selhání nebo mozkovou mrtvici.

Dva základní druhy antikoncepce

Antikoncepce se dělí do dvou základních skupin. Hormonální, kam patří pilulky, náplasti, injekce, podkožní implantáty nebo hormonální nitroděložní tělíska a nehormonální – kondomy, pesary a nehormonální nitroděložní tělíska. „Zatímco nehormonální způsob ochrany nijak nezasahuje do vnitřního fungování organismu, hormonální je založen na principu zvýšení hladin pohlavních hormonů v organismu ženy. Tím se zpětnovazebně utlumí syntéza hormonů, které způsobují zrání a uvolnění vajíčka. Výsledkem je pak stav, kdy nedochází k ovulaci,“ vysvětluje MUDr. Kateřina Pinterová z laboratoře SYNLAB.

Zvýšený sklon ke srážení krve

Nejčastěji užívaným druhem ochrany u žen je kombinovaná hormonální antikoncepce. Ta obsahuje hormony progesteron a estrogen, který má na organismus celou řadu účinků. Jedním z nich je zvýšený sklon ke srážení krve. Je-li pak žena nositelkou vrozené trombofilní mutace, užíváním těchto pilulek riskuje rozvoj hluboké žilní trombózy, plicní embolie nebo srdeční či mozkovou příhodu a tyto komplikace ji mohou ohrožovat na životě.

Co jsou trombofilní mutace?

Trombofilní mutace jsou dědičné a existuje jich několik druhů. Nejčastější jsou mutace genů pro koagulační faktory V a II, které ovlivňují funkci procesu srážení krve. Změny, které mutace v organismu způsobí, pak mají za následek vyšší riziko vzniku krevní sraženiny. Ženy s vrozenou trombofilní mutací, které užívají kombinovanou hormonální antikoncepci, představují velmi rizikovou skupinu pro rozvoj komplikací spojených s tromboembolickou nemocí (TEN). Trombofilie nemá žádné specifické příznaky a není-li genová mutace včas odhalena, může být žena ohrožena vznikem TEN, a to i později v těhotenství.

Anamnéza rodiny a laboratorní vyšetření

Pro předejití vážným zdravotním komplikacím by se žena, která chce začít užívat hormonální antikoncepci, měla ještě před jejím nasazením zajímat o to, zdali někdo v její rodině neprodělal tromboembolickou příhodu. „Pro posouzení míry rizika vzniku zdravotních komplikací spojených s užíváním hormonální antikoncepce, je v první řadě potřeba probrat rodinnou i osobní anamnézu. Rizikovým faktorem je totiž například výskyt žilní trombózy nebo spontánních potratů u žen v rodině,“ říká MUDr. Kateřina Pinterová. Pokud se odhalí výskyt tohoto problému u příbuzných, je doporučeno, aby si žena před zahájením užívání antikoncepce nechala otestovat vzorek krve.

V laboratoři z krve vyšetří DNA na nejčastější trombofilní mutace. Odběr je možné podstoupit buď u praktického lékaře nebo v odběrových pracovištích SYNLAB . Výsledek, který je k dispozici do 12 pracovních dní, je pak ale vždy nutné konzultovat s odborníkem, a to nejlépe gynekologem. Ten poté případně zváží další nutnost vyšetření.

Potvrdí-li se u ženy, která chce užívat hormonální antikoncepci, porucha srážlivosti krve, gynekolog či hematolog zváží míru rizika vzniku zdravotních komplikací a na základě něj doporučí pacientce nejvhodnější typ antikoncepce. V rizikových situacích pro rozvoj trombózy, jako je úraz, operace nebo těžká infekce, by pak měla pacientka preventivně užívat protizánětlivé a protisrážlivé léky,“ uzavírá MUDr. Kateřina Pinterová.

  •  
  •