Cukrovka může svým příchodem překvapit kdykoliv

Celá desetina obyvatel České republiky trpí onemocněním cukrovkou. Každoročně přitom přibyde přes 60 000 nových diabetiků a 22 000 jich na tuto nemoc zemře. Diabetes prvního typu vznikající na základě genetických předpokladů zaujímá v celkovém počtu nemocných pouze 7 %. Zbylých 93 % diabetiků trpí cukrovkou druhého typu, která vzniká především z držení nezdravého životního stylu. Zákeřnou vlastností této nemoci je, že se může neohlášeně objevit kdykoliv během života a negativně ovlivnit jeho kvalitu i délku. U dětí může její příchod navíc urychlit například setkání s virem. Jak ji včas odhalit a vhodnou léčbou předejít vzniku dalších vážných zdravotních problémů, poradí diabetolog MUDr. Ladislav Krajči z ambulance SYNLAB.

Když slinivka přestane produkovat inzulin

Onemocnění cukrovkou vzniká ve chvíli, kdy vlivem autoimunitního zánětu, takzvané inzulinitidy, dojde k útlumu funkce beta buněk slinivky břišní, jež běžně produkují hormon inzulin. Ten má za úkol starat se o přesun krevního cukru neboli glukózy z krve dál do těla, a zásobovat ho tak energií. Pokud se však inzulin netvoří, nebo je ho málo, stoupá koncentrace cukru v krvi, což způsobí postupné poškození všech buněk a potažmo i tkání a orgánů lidského těla.

Cukrovka na dveře zaklepe náhle

Diabetes je zákeřný v tom, že se může objevit kdykoliv během života. Cukrovka prvního typu se rozvíjí především v období od narození zhruba do 15 let, a to zpravidla při nákaze některou virovou infekcí. Viry totiž napadají buňky slinivky břišní, které poškozují a ničí, což vede k absolutnímu nedostatku inzulinu v těle, a tím pádem i vzestupu krevního cukru. Může se ale rozvinout i v pozdějším věku. „Cukrovka se projeví ve chvíli, kdy je inzulinitidou zasaženo nejméně 70–80 % beta buněk. Jedince s predispozicí cukrovky prvního typu prozatím nelze účinně chránit před jejím vznikem, jelikož neexistuje žádný spolehlivý test, který by tento předpoklad odhalil,“ popisuje MUDr. Ladislav Krajči z ambulance SYNLAB.

O druhém typu cukrovky lze říci, že jím jsou ohroženy v podstatě všechny osoby trpící nadváhou nebo obezitou, a to včetně dětí. Jedná se totiž o diabetes získaný, a to většinou držením nezdravého životního stylu spočívajícího především v nadměrném příjmu tuků a cukrů ve stravě a nedostatku pohybu. Jestliže tento stav trvá léta, v organismu se pozvolna rozvíjí metabolický syndrom, při kterém velké množství tuku v břiše zhoršuje citlivost buněk k inzulinu. To vede nejprve k takzvanému prediabetu neboli nadměrné produkci insulinu beta buňkami, kterou se lidské tělo vzniku cukrovky brání. Po čase se ale beta buňky pozvolna vyčerpají nebo odumřou, koncentrace inzulinu klesá, množství glukózy v krvi naopak stoupá a objeví se typické projevy již přítomné cukrovky.Na rozdíl od diabetu prvního typu lze však tomu druhému jednoduše předcházet dodržováním zásad zdravého životního stylu.

Nebezpečí neodhalené cukrovky

Předpoklad příchodu diabetu prvního ani druhého typu nelze nijak vypočítat. Jedinou cestou, jak zjistit, že se v těle rozvíjí, nebo je již rozvinutý, je pravidelné sledování koncentrace glukózy v krvi. Cukrovka navíc není pro organismus ohrožením jen sama o sobě. Jestliže totiž není odhalená a léčená včas, nebo je léčená špatně, výrazně zhoršuje kvalitu života, který v průměru zkracuje až o 5 let. Způsobit může závažné poškození srdce, mozku, tepen, ledvin, nervů či zraku. Tyto pozdní orgánové komplikace pak často končí jejich selháváním, slepotou, amputacemi, infarkty a nezřídka i vznikem zhoubných nádorů.

Vyšetření, které stanoví koncentraci glykémie v krvi, provádí praktický lékař každé dva roky při preventivní prohlídce, nezapomeňte je proto dodržovat. Jestliže chcete mít jistotu, že se u vás toto onemocnění nerozvinulo v období mezi návštěvami praktického lékaře, můžete si nechat vyšetřit hladinu glykémie i sami jako takzvaní samoplátci. Test lze podstoupit například v odběrových pracovištích SYNLAB, a to bez objednání. Za test zde zaplatíte 70 Kč. Tento test máme také v balíčku testů JSEM FIT, který si můžete pořídit z pohodlí domova na našem e-shopu www.eshop-synlab.cz 

Bližší informace o tom, jak se cukr v krvi měří, i tom, jak se onemocnění diabetem léčí, se dočtete v tomto článku.

Rozvoj cukrovky může uspíšit virová nákaza

„Cukrovka virového původu neexistuje. Setkání s virem ale u jedinců s genetickými předpoklady k vzniku diabetu může být spouštěčem autoimunitního zánětu inzulinitidy a následného rozvoje cukrovky. V podstatě jakákoliv virová, ale i bakteriální infekce, může přispět k rozvoji cukrovky, ale také zhoršit stav již rozvinutého diabetu,“ popisuje MUDr. Ladislav Krajči, CSc. V zimním období je tedy i v této souvislosti třeba dbát na dostatečný příjem přírodních vitamínů z ovoce a zeleniny. Zvýšenou pozornost si také zaslouží příjem vitamínu D, který mimo jiné podporuje imunitu. Na závěr lze říci, že nezanedbatelnou prevencí komplikací diabetu jsou také pravidelná očkování proti chřipce, pneumokokům a u dětí a dospívající populace realizace předepsané povinné vakcinace uzpůsobené každému jedinci.

  •  
  •