Cytologické vyšetření může ženám zachránit život

Neděle 20. září bude po celém světě Dnem onkogynekologických diagnóz. Jednou z nejzávažnějších z nich je rakovina děložního čípku. Ta je zároveň jedním z nejčastějších druhů rakoviny, která u nás ohrožuje ženy na životě. Obvykle je postihuje mezi pětatřicátým až pětačtyřicátým a šedesátým až pětašedesátým rokem života. Nevyhýbá se však ani mnohem mladším ženám. Rozvoji tohoto onemocnění lze naštěstí předcházet dodržováním pravidelné prevence. Připomenutí důležitosti prevence rakoviny děložního čípku mohou přijít Češi podpořit tuto neděli účastí na Fialové cyklojízdě GO DAY. V Praze ji pořádá organizace ONKO Unie za podpory ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

Původcem je lidský papilomavirus

Děložní čípek, nebo také hrdlo, je nejspodnější část dělohy, která představuje bariéru mezi dutinou děložního těla a pochvou. Nejčastější příčinou vzniku nádoru děložního čípku je infekce lidským papilomavirem (HPV). Dnes je známo více než 100 typů těchto virů a některé z nich jsou vyvolavateli nádorového bujení. Během svého života se s HPV setká až 80 % sexuálně aktivních žen do 50 let věku. Přenáší se kožním kontaktem. Nákaza většinou probíhá bezpříznakově a časem vymizí, protože se s ní organismus vyrovná sám.

Prevence rakoviny děložního čípku

Jediný možný způsob, jak předejít nádorovému bujení, je kromě očkování důkladná prevence. Tu představuje pravidelné podstupování stěru u gynekologa a jeho následné cytologické vyšetření patologem v laboratoři. „Cytologické vyšetření má za úkol zachytit na děložním čípku prvotní dysplastické přednádorové změny neboli prekancerózy, a díky tomu zachránit životy mnoha žen. Důležité je tedy nezapomínat na prevenci a jednou ročně toto vyšetření podstoupit,“ upozorňuje RNDr. Ing. Libor Staněk z laboratoře SYNLAB.

50 let starý způsob vyšetření

Standardní neboli konvenční cytologické vyšetření, kterému se také říká PAP test, je součástí pravidelné preventivní prohlídky u ženského lékaře. Gynekolog při něm odebere cytologický stěr z děložního čípku a následně jej rozetře na sklíčko a obarví. Tento způsob vyšetření se praktikuje již přes 50 let, a přestože se za tu dobu díky němu podařilo diagnostikovat velké množství případů rakoviny včas, jeho spolehlivost se pohybuje v rozmezí 70–80 %. U těchto klasických stěrů se totiž ze štětečku na sklíčko dostane pouze určité procento buněk. Ve zkoumaném vzorku se navíc vyskytuje velké množství dalších buněk, hlen, bakterie a podobně, preparát tak nemusí být zcela přehledný a při „okometrické“ analýze může dojít k chybě.

Spolehlivější tekutá cytologie

Existuje však novější metoda cytologického vyšetření, takzvaný ThinPrep PAP test, při kterém vyšetření probíhá pomocí automaticky zpracované tekuté cytologie neboli LBC, která může být kombinovaná také s digitální analýzou obrazu. Štěteček s odebraným vzorkem se důkladně vyplachuje ve speciálním konzervačním roztoku. Do něj se buňky snadněji uvolňují, díky čemuž je možné je zachytit prakticky všechny. Vzorek se poté posílá ke zpracování do laboratoře, kde se v tenké vrstvě rovnoměrně nanese na sklíčko, a pozorování buněk je tak mnohem přehlednější. „U Thinprep PAP testu se buňky hodnotí na čistém pozadí například bez příměsi hlenu, bakterií nebo krve, protože na rozdíl od klasického PAP testu nejprve dochází k jejich odstranění,“ popisuje RNDr. Ing. Libor Staněk.

Spolehlivost metody tekuté cytologie (LBC) s ThinPrep PAP testem je více než 90 %. V USA a zemích západní Evropy, kde byl zaznamenán nejnižší výskyt rakoviny děložního čípku, se využívá již řadu let. Způsob odběru cytologického vzorku je obdobný jako u klasického PAP testu, lze se při něm ale dostat hlouběji, což zvyšuje jeho využití. Výsledky jsou známy přibližně do jednoho týdne. „Výhodou testu je i to, že se zpracovává pouze část vzorku a zbylý materiál se může uchovat až po dobu šesti týdnů. Pacientka tak v případě potřeby opakovaného vyšetření nemusí znovu docházet k lékaři. Vzorek lze využít také na následné testování HPV či genetická vyšetření,“ říká RNDr. Ing. Libor Staněk.

Vyšetření touto moderní metodou není standardní součástí gynekologické prohlídky a musíte o něj svého lékaře požádat. Jeho cena se pohybuje okolo 500 Kč.

 

GO DAY 2020

Organizace ONKO Unie a VERONICA společně s NF Hippokrates připomínají v neděli 20. září důležitost prevence rakoviny děložního čípku událostí s názvem Fialová cyklojízda. Začátek této veřejné akce je ve 14 hodin na pražském Albertově, odkud se společně pojede do Modřan. Více se dozvíte na webových stránkách www.onko-unie.cz.

  •  
  •