Jak se preventivně chránit proti nákaze COVID-19?

Buďte opatrní a zodpovědní. Důležité je postupovat tak, jako při klasickém respiračním nemocnění:

  • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
  • dodržovat základní hygienická pravidla
  • používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi
  • nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob
  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál)

Pokud na sobě pozorujete příznaky počínajícího respiračního onemocnění (kašel, horečka, dýchací potíže) nebo jste v posledních 14 dnech pobývali v rizikových oblastech postižených koronavirem, nenavštěvujte prosím ordinace, ani odběrová pracoviště SYNLAB.

S doporučením SZÚ a MZČR kontaktujte svého lékaře telefonicky nebo se obraťte na místní krajskou hygienickou stanici.

Laboratorní testy na přítomnost infekce COVID – 19 provádí Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu a některé MZČR stanovené nemocnice.

Postup při mytí rukou

Postup při dezinfekci rukou

  •  
  •