Nákaza tetanem hrozí i dnes. Ověřte si stav protilátek

Každý rok onemocní ve světě tetanem milion lidí. Jak vyplývá z údajů Světové zdravotnické organizace, i přes nejlepší možnou lékařskou péči polovina infikovaných nákaze podlehne. Od roku 1958, kdy bylo v České republice zavedeno pravidelné očkování proti tomuto onemocnění, u nás případy nákazy téměř vymizely. Bakterie způsobující tuto infekci jsou však v přírodě stále přítomné a onemocnění tetanem se v tuzemsku dosud ojediněle objevuje. Může za to především nedodržování pravidelných termínů přeočkování, které jsou pro ochranu před nemocí velmi významné. Díky nim je v organismu vytvořena potřebná hladina specifických protilátek. Pokud si nepamatujete, kdy jste se naposledy nechali přeočkovat, a nevíte, zdali jste proti tetanu stále chráněni, zajděte si na krevní test.

Člověk tetanus nepřenáší, zdrojem nákazy je půda kontaminovaná bakterií Clostridium tetani. Do půdy se dostává z trusu hospodářských a domácích zvířat, kde je běžně přítomna. „Lidské tělo se může tetanem nakazit kontaktem drobných ran, odřenin nebo popálenin se znečištěnou půdou. Stačí si i jen odřít koleno,“ upozorňuje RNDr. Aneta Medonosová z laboratoře SYNLAB a dodává: „Dalším nebezpečím je například poranění ostrým kontaminovaným předmětem při práci v dílně nebo na zahradě.“ Samotná přítomnost bakterie Clostridium tetani přitom není kritická. Rizikový je jed neurotoxin tetanospasmin, který produkuje a šíří dále do těla.

Tetanus neboli strnutí šíje
Inkubační doba tetanu je 3–30 dní. Jeho hlavním projevem jsou svalové křeče. Toxiny bakterie Clostridium tetani působí na centrální nervový systém a zabraňují uvolňování svalových stahů, a to jak vnitřních, tak vnějších. Počátečním projevem bývá zpravidla křeč svalstva žvýkacího. Dále se šíří do svalů mimických, kosterních, na šíji, páteřních svalů, trupu a končetin.

S průběhem nemoci se intenzita a četnost křečí stále zvyšuje. Velmi nebezpečné je ochrnutí svalů dýchacích, které může vést k udušení nebo srdeční zástavě“, upozorňuje RNDr. Aneta Medonosová. Tyto dva případy jsou ve spojitosti s tetanem nejčastějšími důvody úmrtí.

Novorozenecký tetanus
Zvláštním typem tetanu je takzvaný novorozenecký. Děti neočkovaných matek se jím mohou nakazit nesterilním ošetřením pupeční šňůry. Před plánováním těhotenství je proto doporučeno zkontrolovat stav protilátek v matčině těle a případně podstoupit přeočkování. Děti matek s dostatečnou hladinou protilátek získávají proti nemoci několikatýdenní imunitu.

Léčba 
„Vzhledem k závažnosti onemocnění je v případě nákazy nutné pacienta hospitalizovat na jednotku intenzivní péče. Pro potlačení účinku toxinu se nasazuje protitetanový imunoglobin, který zabraňuje jeho šíření a působení na centrální nervový systém,“ vysvětluje RNDr. Aneta MedonosováNakažený potřebuje také podpůrnou léčbu dýchání, krevního oběhu a srdečních funkcí. Ani takto komplexní léčba však neznamená jistotu, že se tělo s infekcí zdárně popere.

Jak je to s protilátkami?
Tetanem se může nakazit člověk, který proti tomuto onemocnění nebyl očkovaný nebo ten, kdo nemá dostatečnou hladinu protilátek od poslední vakcinace. V České republice jsou děti proti tetanu očkovány aplikací kombinované hexavakcíny, spolu s očkováním proti dalším patogenům jako záškrt, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B a Haemophilus influenzae typu B. První dávka vakcíny je podávána od devátého týdne věku dítěte, tedy v 3. měsíci, druhá dávka v 5. měsíci a třetí dávka mezi 11.–13. měsícem věku dítěte.  Přeočkování v dětském věku následuje mezi pátým až šestým a pak mezi devátým až desátým rokem.

Do osmnácti let kontroluje dodržení stanoveného dávkování vakcíny pediatr, v dospělosti už si časové odstupy musí hlídat každý sám. Pro udržení nepřetržité ochrany je doporučeno procházet vakcinací přibližně každých patnáct let. Po dosažení šedesáti let věku se interval zkracuje na každý desátý rok.

Abyste měli jistotu, že máte dostatek antitetanových protilátek a vyhnuli se případnému zbytečnému přeočkování, zajděte si na vyšetření krve. O odběr a žádost k otestování můžete požádat svého praktického lékaře. Další možností je návštěva některého z odběrových pracovišť SYNLAB, kde vám vzorek odeberou bez objednání, vyplní žádost k otestování a krev postoupí laboratoři. Výsledky jsou zpravidla dostupné do druhého pracovního dne. Svůj zdravotní stav a nutnost přeočkování vždy konzultuje se svým lékařem.

Tento test si také můžete pořídit z pohodlí domova na našem e-shopu www.eshop-synlab.cz

  •  
  •