NÁROK NA PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ

Zjistěte pomocí jednoduché kalkulačky, na jaká preventivní vyšetření z veřejného zdravotního pojištění máte nárok.