Neopomíjejte prevenci nádorových onemocnění

Nádorová onemocnění v těle často probíhají skrytě a dávají o sobě vědět až ve chvíli, kdy už způsobují vážné a život ohrožující problémy. Proto je důležité nepodceňovat prevenci a pravidelně chodit na kontroly a testy, které mohou potíže odhalit včas. Brzký záchyt karcinomů je pro úspěšnou léčbu naprosto zásadní, a odkládání prevence tak může mít na zdraví člověka fatální dopad. Přečtěte si, co je potřeba si hlídat.

Když se buněčné dělení vymkne kontrole

Lidský organismus je plný buněk. Skládají se z nich tkáně a orgány. Buňky se dle potřeb těla neustále dělí a zanikají. Nádorové onemocnění vzniká, když se buněčné dělení vymkne z různých důvodů kontrole a začne jejich nekontrolované dělení. Nádor může vzniknout v jakékoli tkáni lidského těla, jeho vývoj je však vícestupňový a musí se sejít mnoho vlivů najednou. „Z biologického hlediska dojde v organismu k aktivaci takzvaných onkogenů, které vznikají mutací běžných genů. Aby se však buňky změnily na nádorové, musí svou činnost utlumit také další geny, které mají běžně za úkol regulovat buněčné dělení a opravovat genetické změny v organismu. Sem patří takzvané tumor-supresorové geny a geny pro reparaci DNA. Ke všem těmto změnám dochází v důsledku působení fyzikálních, chemických či biologických vlivů, jakými jsou například dědičnost či životní styl, ale také třeba virová infekce“ popisuje RNDr. Ing. Libor Staněk, Ph.D. z laboratoře SYNLAB.

Prognóza se odvíjí od prevence

Mnohým nádorovým onemocněním a souvisejícím vážným komplikacím, které mohou vést až k úmrtí, lze předejít včasným záchytem nádorového bujení. Toho je zpravidla možné docílit jen poctivým dodržováním prevence. Jaká vyšetření je za účelem ochrany vhodné podstupovat a jak často byste na ně měli docházet?

Cytologické vyšetření by měly ženy absolvovat každý rok

Cytologie je prevencí rozvoje karcinomu děložního čípku. Ten je jedním z nejčastějších druhů rakoviny, který u nás ohrožuje ženy na životě. „Cytologické vyšetření má za úkol zachytit na děložním čípku prvotní dysplastické přednádorové změny neboli prekancerózy, a díky tomu zahájit včasnou léčbu a zabránit rozvoji nádoru,“ vysvětluje RNDr. Ing. Libor Staněk, Ph.D. Vyšetření takzvaným PAP testem, jehož spolehlivost se pohybuje v rozmezí 70–80 %, provádí každý rok na preventivní prohlídce gynekolog. Chcete-li mít více než 90% jistotu zachycení nádorových změn na děložním čípku, můžete svého lékaře požádat o speciální vyšetření takzvanou tekutou cytologií neboli LBC. Jeho cena se pohybuje okolo 500 Kč a provádí ho například laboratoře SYNLAB.

Po pětačtyřicítce mají ženy nárok také na pravidelný mamograf prsu

Rakovina prsu patří mezi nejčastější nádorová onemocnění v populaci a je velkým strašákem všech žen. Týká se převážně těch nad 45 let věku, ohrožené vznikem rakoviny prsu jsou však všechny ženy. Pro předejití mnohdy až fatálním následkům tohoto onemocnění existuje účinná prevence v podobě mamografie. Na tu mají ženy nad 45 let zdarma nárok každé dva roky. Stačí zajít ke svému praktickému nebo gynekologickému lékaři, který vám vypíše žádanku a doporučí vám nejbližší akreditované screeningové mamografické centrum, kam se na vyšetření dostavíte. Mladší ženy o něj mohou požádat na vlastní náklady. Vyšetření prsu pohmatem, které je také účinným opatřením proti rozvoji rakoviny prsu, pak provádí gynekolog na každé preventivní prohlídce. Také samovyšetření může mnohdy pomoci.

Muži by nejpozději po padesátce měli dbát na prevenci rakoviny prostaty

Výskyt rakoviny prostaty se v České republice za posledních dvacet let ztrojnásobil, úmrtnost na toto vážné onemocnění však naštěstí díky pokrokům v diagnostice a zodpovědnosti mužů začíná mírně klesat. Riziko komplikací spojených s rakovinou prostaty pomáhá výrazně snížit pravidelné podstupování vyšetření takzvaného PSA ze vzorku krve. „Krevní test PSA zjišťuje množství bílkoviny, kterou prostata v mužském těle vytváří. Naměření její vyšší hladiny značí vysokou pravděpodobnost přítomnosti nádoru. Test by měli muži ve věku nad 50 let podstupovat alespoň každé dva roky, v delších intervalech je však doporučen již od 40. roku života,“ upozorňuje RNDr. Ing. Libor Staněk, Ph.D. Vyšetření nabízí za poplatek praktičtí lékaři a urologové, ale zpravidla je možné u své zdravotní pojišťovny zažádat o příspěvek z fondu prevence. Test můžete absolvovat i v jakémkoliv odběrovém pracovišti laboratoří SYNLAB, kam se není třeba objednávat a z kterých jsou výsledky známy druhý den. Jeho cena je 324 Kč včetně odběru a separace séra. Zdravotní stav je však vždy třeba konzultovat s lékařem.

Riziko rozvoje rakoviny střev je vhodné hlídat již od 40 let

Česká republika patří v posledních letech společně se Slovenskem k zemím s nejvyšším nárůstem kolorektálního karcinomu neboli rakoviny střev. Ročně je u nás diagnostikováno přibližně 8 000 případů. Odhalit kolorektální karcinom lze pomocí laboratorního testu FOB, který umí určit i stádium nemoci. „Kromě toho, že je test FOB vysoce spolehlivý a rychlý, dokáže s velkou pravděpodobností odhadnout i rozsah krvácení. Čím časněji je nádor zachycen, tím větší jsou možnosti léčby a šance na úplné vyléčení. Proto je test potřeba podstupovat pravidelně,” říká MUDr. Marek Antoš z laboratoře SYNLAB. Pacientům starším 50 let hradí vyšetření jednou ročně pojišťovna, nad 55 let pak jednou za dva roky. Test by však ve dvouletých intervalech měli podstupovat již lidé od věku 40 let. Požádat o něj můžete praktického lékaře či gynekologa.

Každoroční návštěva dermatologa

Vyšetření znamének a změn na kůži slouží jako účinná prevence proti rozvoji rakoviny kůže. Na odborné vyšetření k dermatologovi byste si měli zajít pravidelně každý rok. Nenechte však práci jenom na něm, rizikové změny na kůži se mohou objevit i v období mezi návštěvami lékaře. Jednou za čas si proto kůži nezapomeňte zkontrolovat sami, a v případě zaznamenání změn neprodleně navštivte svého kožního lékaře, který změny vyšetří pohledem. V případě podezření provede i biopsii.

V případě zdravotních problémů navštivte lékaře ihned

Základním předpokladem pro předcházení rozvoje nádorových i jiných onemocnění je dodržování pravidelných preventivních prohlídek u praktického lékaře. Ten v rámci nich zpravidla probere s pacientem případné potíže a provede rodinnou anamnézu a biochemické laboratorní vyšetření krve na přítomnost takzvaných onkogenních markerů. „Při většině nádorových onemocnění či přednádorových stavech se v krvi objeví nádorové markery. Jedná se o skupinu látek, které mohou být produkovány nádorovými buňkami a nejsou přítomny v normálních buňkách, nebo jsou v nich jen v omezeném množství. Tyto látky následně přecházejí do krve. Některé z nich měly významnou roli v době fetálního vývoje, jde o takzvané onkofetální markery,“ popisuje RNDr. Ing. Libor Staněk, Ph.D.. Jestliže pak z tohoto vyšetření vyplyne podezření na možný výskyt nádorového onemocnění, pošle lékař pacienta na další speciální vyšetření k odbornému lékaři či na specializované pracoviště. Biochemické vyšetření nádorových markerů z krve totiž patří mezi základní a rychlá vyšetření, která jsou převážně orientační a navazují na ně další vyšetření. V případě, že se nádorové onemocnění vyskytuje v rodině vyšetřovaného pacienta, provádí se v rámci preventivní prohlídky také test na takzvané genetické markery.

Vedle pravidelné prevence myslete vždy také na to, že pokud pociťujete jakékoliv zdravotní problémy, neměli byste návštěvu lékaře odkládat nebo s ní čekat až na termín další preventivní prohlídky. Zajděte za ním neprodleně, aby mohla být včas provedena potřebná diagnostika a zahájena případná léčba.

  •  
  •