Rakovina prostaty – preventivní vyšetření je možné udělat i z krve

Preventivní vyšetření rakoviny prostaty je pro mnohé muže strašákem, kterému se raději vyhýbají. Podle výsledků průzkumu téměř 60 % z nich neudělá v prevenci rakoviny prostaty nic[1]. Rakovina prostaty je však v současnosti druhým nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů. Zpočátku se nijak neprojevuje, lze ji ale odhalit preventivním vyšetřením. Na riziko tohoto typu rakoviny včas upozorní i jednoduchý krevní test, který může podstoupit každý muž. Z průzkumu vyplynulo, že tuto možnost z vlastní iniciativy podstoupí pouhých 9,4 % mužů. Přitom prevence a včasné odhalení nemoci je v léčbě zásadní.

S přibývajícím věkem má problémy s prostatou mnoho mužů. Často se však stydí, když jde o jejich intimní partie, a mnoho z nich raději riskuje zdraví. To potvrzují i výsledky, které vyplynuly z průzkumu realizovaného v říjnu agenturou Ipsos pro SYNLAB laboratoře. Téměř 60 % dotázaných odpovědělo, že pro prevenci rakoviny prostaty nedělají nic. Na komplexní preventivní vyšetření prostaty by šlo 16,4 % mužů, z vlastní iniciativy by pouhých 9,4 % můžu podstoupilo jednoduché vyšetření krve.

Přitom jedním z nejzávažnějších a nejčastějších problémů souvisejících s prostatou je právě rakovina, která je v České republice každoročně diagnostikována přibližně u 8 000 pacientů. „Nejčastěji se objevuje u mužů starších 50 let, ale výjimkou nejsou ani čtyřicátníci. Vyšší riziko mají ti, u nichž se rakovina prostaty již v rodině vyskytla,“ říká RNDr. Libor Staněk, genetik laboratoře SYNLAB. I přesto, že za poslední dva roky má incidence (počet nově nemocných) tohoto onemocnění mírný pokles, má celkově za posledních 30 let rostoucí charakter.

„V roce 1990 byla incidence tohoto onemocnění v ČR 32 případů na 100 000 obyvatel a mortalita 20 zemřelých na 100 000 obyvatel. V roce 2020 již byla incidence 129 nových případů na 100 000 obyvatel a mortalita 29 zemřelých na 100 000 obyvatel. Za posledních 30 let se incidence karcinomu prostaty v České republice zčtyřnásobila, zatímco mortalita je významně nižší pouze s mírným nárůstem,“ vysvětluje RNDr. Libor Staněk. Tento fakt je dán jednak screeningovým vyšetření a také možnostmi moderní léčby.

 

Včasná diagnóza rakoviny prostaty znamená účinnější léčbu

Obecně platí, že pokud se problémy zachytí včas, je možné zajistit účinnou léčbu. To platí i v případě tohoto typu nádoru. „Karcinom prostaty je ovšem zákeřný v tom, že o sobě nedává na začátku vědět a projeví se až později. Pokroky v diagnostice však dávají možnost zachytit ho v raném stadiu, kdy je dobře léčitelný,“ vysvětluje MUDr. Marek Antoš z laboratoře SYNLAB.

Preventivní vyšetření prostaty se proto doporučuje všem mužům starším 50 let. U mužů, u jejichž příbuzného se tento nádor vyskytl, dokonce i dříve. Dobrovolně jej však z obavy před nepříjemným vyšetřením podstupuje jen část z nich.

RNDr. Libor Staněk dodává: „Nově se diagnostikované případy objevují i v nižších věkových skupinách, až 1 % případů je diagnostikováno ve věku pod 50 let. Mezi 50 a 60 lety je to již více jak 7 % nových případů. Tento fakt ukazuje na nutnost screeningu již u mladší věkové skupiny,“ doplňuje RNDr. Libor Staněk. Ve srovnání se světem je naše republika v současnosti na 31 místě v incidenci tohoto onemocnění.

Zvýšené riziko rakoviny prostaty odhalí i jednoduchý krevní test, který funguje jako ukazatel aktivity prostaty. Při něm se pacientovi jednoduše odebere vzorek krve a odešle se na analýzu, aby se zjistila hladina prostatického specifického antigenu (PSA) v krvi.

PSA je specifická bílkovina produkovaná v prostatické tkáni, jejíž hladina je obvykle velmi nízká a s věkem se zvyšuje, takže referenční hodnoty jsou věkově specifické. „Hladina prostatického specifického antigenu je vyšší například u zvětšené prostaty, ale zejména u nádorů. Test PSA tak může včas odhalit riziko rakoviny prostaty, a pokud pacient podstupuje léčbu, vyhodnotit i její účinnost,“ doplňuje MUDr. Marek Antoš.

 

Co značí vysoká hladina PSA?

Hladina PSA se může v průběhu času měnit z důvodů, které nemusí souviset s rakovinou prostaty. Pro zajištění přesného výsledku testu proto nesmí mít pacient infekci, nesmí dva dny před testem podstoupit rektální vyšetření, intenzivně cvičit, jezdit na kole nebo na koni, ani v posledních dvou týdnech podstoupit biopsii prostaty. Při hraničních hodnotách může lékař doporučit další test PSA za několik měsíců nebo další vyšetření prostaty urologem, magnetickou rezonanci či biopsii. Vše záleží na věku, rodinné nebo předchozí anamnéze.

Pro potvrzení výskytu nádoru je v návaznosti na test hladiny PSA nutné podstoupit ještě vyšetření PSA free a p2PSA, ze kterých se následně vypočítá takzvaný PHI index. Při něm se sleduje poměr mezi volným a celkovým PSA. Ten je u pacientů s karcinomem prostaty zřetelně nižší než u pacientů s jiným onemocněním prostaty. V případě pozitivního výsledku by měl pacient podstoupit ještě klinické vyšetření pohmatem přes konečník a sonografii.

Muži starší 50 let by měli test PSA podstupovat nejméně jednou za dva roky, v delších intervalech se doporučuje již od 40. roku života. Tento test provádí praktičtí lékaři a urologové, ale lze si ho zakoupit bez objednání jako tzv. samoplátce. V České republice tuto možnost poskytují laboratoře SYNLAB, kde jsou výsledky známy již druhý den. Síť laboratoří SYNLAB navíc v průběhu listopadu nabízí tento test za 99 Kč, a to v rámci programu Zdraví národa, který je zaměřen na zvýšení povědomí o civilizačních chorobách.

[1] Online průzkum byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos v období od 26. 10. do 27. 10. 2022 na vzorku 1000 respondentů z ČR ve věkové kategorii 35–65 let.

  •  
  •