Trombóza může postihnout každého. Nemáte k ní dědičný sklon?

Krevní sraženina se může v žilním systému člověka vytvořit za nejrůznějších okolností. Rizikovým faktorem, který může k jejímu vzniku přispět, je například probíhající nádorové onemocnění, řadě užívání hormonální antikoncepce nebo dědičnost. Tato vážná zdravotní komplikace může postihnout každého, vždy však pouze za předpokladu, že se sejde více rizikových faktorů najednou. Jedním z těch skrytých mohou být dědičné trombofilní mutace. V České republice jimi trpí zhruba 8 % obyvatel. Jak zjistit, jestli neohrožují i vás, osvětlí MUDr. Kateřina Pinterová z laboratoře SYNLAB.

Krevní sraženiny neboli tromby vytváří bariéry v žilním systému člověka. Cévy mohou také zcela ucpat, a zabránit tak průtoku krve. Pokud se tyto tromby neodhalí včas, mohou způsobit život ohrožující komplikace. Nejčastější z nich je plicní embolie.

Kdy tromby vznikají?

Krev se může v žilách začít srážet z mnoha důvodů. „Vyvolávajícími faktory trombózy jsou především nádorová onemocnění, úrazy, operační výkony, imobilizace končetiny po úrazu, užívání hormonální antikoncepce, těhotenství a u pacientů s vyšším sklonem ke srážení dokonce i dehydratace, věk, obezita či dlouhá cesta dopravním prostředkem. Ke vzniku trombózy je však většinou zapotřební více těchto nepříznivých okolností najednou“ popisuje MUDr. Kateřina Pinterová z laboratoře SYNLAB.

Vysoké riziko trombózy s sebou nesou těžké infekce

Probíhající těžká infekce je vždy rizikovým faktorem, který může zapříčinit nadměrné krevní srážení. Na vzniku trombů se totiž při jejím průběhu podílí hned několik faktorů naráz. Jedním z nich je již samotné upoutání na lůžko, dalším pak poškození tkání zánětem. S ním souvisí uvolnění celé řady zánětlivých faktorů, z nichž mnohé jsou zároveň látkami, které se účastní na procesu srážení krve.

V případě onemocnění infekcí SARS-CoV-2 je výskyt trombotických komplikací vyšší než u jiných infekcí. Některé studie potvrzují, že nastávají až u 20–30 % kriticky nemocných pacientů. Přesná příčina se zatím zkoumá. „Jednou z hypotéz, proč onemocnění COVID-19 přispívá ke vzniku krevních sraženin, je, že virus SARS-CoV-2 přímo útočí na endotelové buňky, které lemují krevní cévy. Endotelové buňky mají shodný receptor s tím, který virus používá pro vstup do plicních buněk, a mohou tak být snadno napadeny. Jejich poškození pak může být spouštěcím momentem pro zahájení krevního srážení, které je umocněno zánětlivým stavem organismu a imobilitou pacienta,“ vysvětluje MUDr. Pinterová.

Sklon ke srážení krve může být dědičný

Významně jsou rizikem vzniku trombózy ohroženi lidé s vrozeným předpokladem k těmto obtížím. V genech si můžete nosit například deficit proteinu C nebo S, nedostatek antitrombinu, který má v těle za úkol přirozeně bránit srážení krve, nebo trombofilní mutace. Mezi ty nejčastější patří

Zeptejte se v rodině a proberte situaci s lékařem

Krevní srážení u lidí vyššího věku, pacientů po operaci nebo těch, kteří prodělávají nádorové onemocnění či těžkou infekci, je vždy pod dohledem ošetřujícího lékaře. Ten v případě podezření na vznik trombózy pacienta vyšetří a nastaví adekvátní léčbu spočívající většinou v užívání protisrážlivých léků.

Dědičné předpoklady k trombóze lze odhalit pouze na základě důkladné rodinné a osobní anamnézy a následných krevních testů. Přítomnost nejčastějších genetických trombofilních mutací je možné diagnostikovat z jednoho odběru krve. Pokud víte, že touto mutací trpí někdo z vaší přímé rodiny, nebo jste vy či váš přímý příbuzný prodělal některou z komplikací spojených s trombózou, požádejte o test co nejdříve. Podstoupit ho můžete buď u svého lékaře nebo v odběrových pracovištích SYNLAB. Vyšetření si můžete také předem pohodlně objednat online na webu www.eshop-synlab.cz.

„Pakliže dojde k odhalení přítomnosti některé z mutací, proberte s lékařem vhodná preventivní opatření, díky kterým můžete předejít vážným zdravotním potížím spojeným s krevním srážením. Pokud se přítomnost mutace nepotvrdí, je v případě předpokladu dědičné predispozice k trombóze, vhodné podstoupit další krevní testy, jako je například stanovení aktivity antikoagulačních faktorů, antitrombinu či hladiny homocysteinu,“ uzavírá MUDr. Kateřina Pinterová z laboratoře SYNLAB.

  •  
  •