Vyšetření protilátek proti onemocnění COVID-19? Přečtěte si, jaké výsledky můžete očekávat

Mnoho Čechů si v posledních týdnech nechává zkontrolovat hladinu protilátek proti koronaviru. Někteří si chtějí ověřit, zda onemocnění prodělali, jiní test absolvují před podstoupením vakcinace nebo si hladinu protilátek kontrolují naopak po očkování. Vyšetření se provádí ze vzorku krve v laboratoři, existuje ho však více druhů. Jaký je mezi nimi rozdíl a jaké výsledky lze v různých situacích očekávat, nám osvětlila Ing. Anabela Čížková z laboratoře SYNLAB.

Vyšetření hladiny protilátek proti onemocnění COVID-19 je jedinou cestou, jak zjistit, jestli jste proti této nemoci chránění. Dostatečné množství ochranných látek eliminuje riziko nákazy i reinfekce neboli znovunakažení touto nemocí. Protilátky totiž umí v těle potlačit takzvaný Spike glykoprotein, kterým se virus váže na receptory cílových buněk. Organismus je schopen protilátkami prvotní útočící virus obalit a zabránit mu vstoupit do buňky, kde se potřebuje dál množit. Pakliže chcete vědět, do jaké míry je pravděpodobné, že po kontaktu s virem znovu onemocníte, navštivte lékaře. Ten je tuto pravděpodobnost schopen odhadnout na základě výsledků vyšetření protilátek společně s konzultací vašich anamnestických údajů.

Jaké druhy testů na protilátky existují?

Vyšetření hladiny protilátek proti koronaviru lze v České republice podstoupit ve třech různých variantách. Tou nejčastější je test hladiny IgG protilátek, které poukazují na dříve prodělanou infekci. Tvoří se přibližně 10 až 14 dnů po objevení příznaků a v těle se drží několik měsíců, možná let. „Z našich zkušeností můžeme potvrdit, že u některých pacientů, kteří prodělali onemocnění COVID-19 v průběhu loňského srpna a září, se IgG protilátky stále drží na vysokých hodnotách,“ říká Ing. Anabela Čížková.

Další protilátky, které lze z krve v laboratoři změřit, mají označení IgM. Ty se tvoří přibližně pátý den od objevení příznaků a postupně narůstají. Poté však jejich hladina klesá, v těle přetrvávají zhruba 2–3 měsíce.

Poslední variantou je vyšetření protilátek IgA. Ty se vytváří na sliznici dýchacích cest a v tělních sekretech. Objevují se zhruba o 2–3 dny dříve než IgM protilátky a v organismu přetrvávají přibližně 3–6 měsíců.

Ať už si tedy chcete ověřit, zdali jste infekcí prošli, nebo chcete znát hladinu protilátek před očkováním či po něm, požádejte o test s názvem IgG, tedy dlouhodobých protilátek.

Test lze podstoupit bez čekání

O kterýkoliv ze zmíněných testů hladiny protilátek proti onemocnění COVID-19 můžete požádat svého lékaře nebo bez objednání v kterémkoli odběrovém pracovišti SYNLAB. Zakoupit si ho můžete také pohodlně online na www.eshop-synlab.cz.

Mějte však vždy na paměti, že ideální načasování pro vyšetření hladiny protilátek je nejlépe v horizontu šesti až osmi týdnů od prodělání nemoci či po vakcinaci. V jiném případě mohou být výsledky vyšetření zkreslené.

Vakcinace sílu protilátek výrazně zvyšuje

 Pacienti po prodělaném onemocnění COVID-19 mají protilátkovou odpověď velmi rozmanitou. Když pomineme jedinečnost imunitního systému či aktuální stav pacienta, hladina vytvořených protilátek je daná převážně různou virovou náloží, která nemocného zasáhne.Pacienti s těžším průběhem mívají větší protilátkovou odpověď než pacienti s lehkým až asymptomatickým průběhem. Těm většinou naměříme hodnoty 20, 50 či 70 AU/ml, což je spíš mírná nebo střední pozitivita, u lidí, které onemocnění zasáhlo intenzivněji, dosahují protilátky 200, 500 nebo 800 AU/ml,“ popisuje zkušenosti z laboratoře Ing. Čížková.

U pacientů, kteří prošli onemocněním COVID-19, hladinu protilátek výrazně posiluje již první dávka vakcíny. To však neznamená, že by druhou dávku již nemuseli absolvovat. Při očkování je vždy potřeba dodržet počet dávek stanovaný pro danou vakcínu Evropskou lékovou agenturou.

A co když jste covid neprodělali?

„U jedinců, kteří onemocnění COVID-19 neprodělali, se hladina protilátek po druhé dávce očkování pohybuje okolo hodnot nad 200, často ale dosahuje 1000–2000 AU/ml i více. Ti, co onemocněním prošli, mají po 2. dávce očkování hodnotu protilátek vždy nad 1000 AU/ml,“ dodává Ing. Anabela Čížková z laboratoře SYNLAB.

Mohlo by vás zajímat

 

  •  
  •